Samoświadomość a nasza wewnętrzna siła i energia do działania.

Samoświadomość a nasza wewnętrzna siła i energia do działania. Wzrost samoświadomości poprzez zadawanie pytań. Dorota Jaslan Wiliam Ury autor między innymi książek „Odchodząc od nie”, „Dochodząc do tak z samym sobą” obserwując najlepszych negocjatorów, menedżerów zauważył, że to co ich łączy, a jednocześnie wpływa na skuteczność i poziom energii to sposób w jaki analizują wydarzenia. Skuteczni negocjatorzy, menadżerowie, a jednocześnie mający w sobie dużo pozytywnej energii mają tendencję do tego, aby analizując jakieś zdarzenia zadawać trzy pytania: W czym byłem dobry? Co następnym razem zrobię inaczej/lepiej? Czego się z tego nauczyłem? W czym byłem dobry? – to pytanie które z … Continue reading Samoświadomość a nasza wewnętrzna siła i energia do działania.

Nie można się nie komunikować.

O słuchaniu, zadawaniu pytań i znaczeniu słów jakich używamy. Dorota Jaślan Nie można się nie komunikować. O słuchaniu, zadawaniu pytań i znaczeniu słów jakich używamy. „Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.” [Carl Gustav Jung, 2017] Nie można się nie komunikować. Wszystko – jakich słów używamy, jakim głosem je wypowiadamy, co robi w tym czasie nasze ciało, jak patrzymy na drugiego człowieka, o czym myślimy – tym wszystkim komunikujemy się. Co sprawia, że robimy to dobrze? Czy w ogóle da się powiedzieć “Ten człowiek potrafi dobrze się komunikować”, a może nie sposób wykonywać pewnych … Continue reading Nie można się nie komunikować.

Bądź elastyczny. Zarządzanie sytuacyjne.

Bądź elastyczny. Zarządzanie sytuacyjne. Autorka: Dorota Jaślan Eksperyment na Uniwersytecie w Massachusetts. Zarządzanie sytuacyjne w nauczaniu dorosłych. W swojej książce „Przywództwo wyższego stopnia” Ken Blanchard opisuje eksperyment przeprowadzony na Uniwersytecie w Massachusetts. W eksperymencie wzięło udział czterech wykładowców prowadzących przedmiot „Podstawy zarządzania” i ich studenci z czterech grup. Dwóch wykładowców miało prowadzić zajęcia tak jak dotychczas – czyli główną formą nauczania był wykład i dyskusja. Ci nauczyciele, używając terminologii przywództwa sytuacyjnego, reprezentowali styl instruowania i konsultowania – stanowili oni w eksperymencie grupę kontrolną. Kolejnych dwóch zostało przeszkolonych z zasad Przywództwa Sytuacyjnego i zostali poinstruowania jak zmieniać styl nauczania – od instruowania poprzez konsultowanie i wspieranie … Continue reading Bądź elastyczny. Zarządzanie sytuacyjne.

Jak wyzwalać emocje pozytywne?

Jak wyzwalać emocje pozytywne? Autorka: Dorota Jaślan Dbaj o poczucie swojej wartości i wysoką samoocenę – myśl o tym czego w życiu chcesz, a nie o tym czego chcesz uniknąć? Wysoka samoocena najczęściej wiąże się z tym, że jesteśmy osobą o tzw. motywacji DO, czyli myślimy więcej o tym co w życiu chcemy osiągnąć, a mniej o tym czego chcemy uniknąć Zapewne słyszysz różnicę między zdaniem ‘Zależy mi aby zdać egzamin” a wypowiedzią gdzie użyjemy słów “Żeby tylko nie oblać egzaminu” lub “Zależy mi na tej pracy i fajnie będzie tu pracować i mieć przedłużoną umowę” – to jest motywacja do, … Continue reading Jak wyzwalać emocje pozytywne?

Udało się

Autorka: Dorota Jaślan Z wielu poradników rozwoju osobistego, słuchając specjalistów od komunikacji interpersonalnej dowiemy się, że nie jest wskazane nadużywanie słów “Udała się”. Zwrotu tego często używamy opisując sytuacje, w których coś pozytywnego się wydarzyło i tak np. mówimy „udało mi się dokończyć dzisiaj ten artykuł”, „udało mi się spotkać z koleżanką”, „udało nam się nie pokłócić”.  Porady specjalistów, aby raczej unikać sformułowania „udało się” wynikają stąd,  że gdy mówimy „udało się” (Udało mi się zdać egzamin, udało mi się zdobyć tego klienta, udało mi się dostać trzy tygodnie urlopu) nie przypisujesz sobie sprawstwa związanego z danym wydarzeniem, przypisujemy sprawstwo zewnętrznym okolicznościom. I w ten lingwistyczny … Continue reading Udało się

Stres inaczej

Stres sprzyja postawie prospołecznej. Autorka: Dorota Jaślan Wyobraź sobie, że bierzesz udział w teleturnieju pt. Zaufanie. Dostajesz 100 zł. Drugi gracz, którego w ogóle nie znasz nie ma żadnych środków. Jeżeli zadeklarujesz, że nie ufasz  tej obcej osobie owe 100 zł zostanie podzielone pomiędzy was czyli dostaniesz 50 zł. Jeżeli zaś wyrazisz zaufanie do nieznanego Ci gracza kolejna decyzja będzie należała do niego. Gdy okaże się godny Twojego zaufania i też Ci zaufa nagroda się zwiększy i dostaniecie po 200 zł. W przeciwnym razie nagroda też się zwiększy tyle, że drugi gracz zgarnie wszystko a Ty zostaniesz z niczym. Jaka … Continue reading Stres inaczej

Techniki komunikacyjne w pracy terapeuty.

„Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.” (Carl Gustav Jung)  “Z gleby naszych podstawowych przekonań i postaw kiełkują rośliny: techniki, z których korzystamy.” Amy Mindell Metaumiejętności Autorka: Dorota Jaślan Nie można się nie komunikować. Wszystko – jakich słów używamy, jakim głosem je wypowiadamy, co robi w tym czasie nasze ciało, jak patrzymy na drugiego człowieka, o czym myślimy – tym wszystkim komunikujemy się. Co sprawia, że robimy to dobrze? Czy w ogóle da się powiedzieć “Ten terapeuta potrafi dobrze się komunikować”, a może nie sposób zostać terapeutą jeżeli nie posiadamy umiejętności tzw. … Continue reading Techniki komunikacyjne w pracy terapeuty.

Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.

Autorka: Dorota Jaślan. Na nasze relacje z innymi ma wpływ to jakie mamy relacje z samym sobą, a nasz stosunek do samego siebie kształtuje nasz stosunek do innych. Emocje jakie żywimy do drugiego człowieka są zdeterminowane emocjami jakie mamy do samego siebie. Zdanie “kochaj bliźniego swego jak siebie samego” właśnie to oznacz – jeżeli chcesz kochać innych to zacznij od kochania siebie.  Czym jest miłość warunkowa do siebie i innych. Jak sama nazwa ją definiuje to miłość stawiająca warunki, czyli kocham siebie i innych ale za coś. Za to co osiągnąłem, jakie mam sukcesy, ile zarabiam, jakie oceny dostaję, jak … Continue reading Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.

Jesteśmy systemem naczyń połączonych.

ZROZUMIEĆ SYSTEM NACZYŃ POŁĄCZONYCH Autorka: Dorota Jaślan Jak zobaczyć to, co niewidzialne? Tak jak współczesna medycyna tak i teorie zarządzania starają patrzeć się na organizację holistycznie. Potrzeba przyglądania się problemowi jako całości, a nie wyłącznie przez pryzmat własnego działu czy własnych kompetencji to podstawa dogłębnego zrozumienia zachodzących zmian i przewidywania tego co może się wydarzyć. Organizacja jest systemem naczyń połączonych, ogromnie ważne jest zobaczyć całą organizację, wtedy też zdajemy sobie sprawę: że pewne czynności należy robić równolegle, że skutki wielu działań podejmowanych obecnie, pojawią się dopiero w bliższej lub dużo dalszej przyszłości – efekt opóźnienia. Osoby siedzące we wnętrzu systemu … Continue reading Jesteśmy systemem naczyń połączonych.