Certyfikaty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mgr zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński mgr pedagogiki
 • Accredited Practitioner nr POL00003/2015- PRISM Brain Mapping. 
 • 02.02.2020. Psychoterapeutka – Polskie Towarzystwo Psychologii  Procesu –   – Posiada uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.
 • 05.2020. Międzynarodowy Certyfikat nr 08/01/2020 Coaching sukcesji.
 • Women’s Business Development Agency UK. Successful Gender-Sensitive Business Support. Certyfikat 10.2010
 • TMT Group – 10/1998 – 10/2000 – Certyfikat Trenera Biznesu
 • Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Różańskiej, Zakład Zwalczania Zakażeń i Mykologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa poświęcona będzie wypaleniu zawodowemu polskich pielęgniarek kontroli i profilaktyki zakażeń.

Szkoliła się między innymi u:

 • PRISM Brain Mapping. Colin Wallace
 • Psychologia Procesu: Arnold i Amy Mindell, Gary Reiss
 • Język mówiony. Prof. Jerzy Bralczyk
 • Megatrendy przywództwa. Coaching w praktyce.  Robert Dilts
 • Nawyki skutecznego działania. Stephen R. Covey
 • John Levine
 • Sprzedaż. Robert Krool
 • Od zarządzania czasem do życiowego przywództwa. Lathar Seiwert
 • Putting hearts to work. Claus Moller