Certyfikaty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mgr zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński mgr pedagogiki
 • Accredited PractitionerPRISM Brain Mapping. 2015
 • Polskie Towarzystwo Psychologii  Procesu –  Intensywny kurs psychologii procesu. Dyplom 07.2013. Obecnie w procesie egzaminacyjnym
 • Women’s Business Development Agency UK. Successful Gender-Sensitive Business Support. Certyfikat 10.2010
 • TMT Group – 10/1998 – 10/2000 – Certyfikat Trenera Biznesu

Szkoliła się między innymi u:

 • PRISM Brain Mapping. Colin Wallace
 • Psychologia Procesu: Arnold i Amy Mindell, Gary Reiss
 • Język mówiony. Prof. Jerzy Bralczyk
 • Megatrendy przywództwa. Coaching w praktyce.  Robert Dilts
 • Nawyki skutecznego działania. Stephen R. Covey
 • John Levine
 • Sprzedaż. Robert Krool
 • Od zarządzania czasem do życiowego przywództwa. Lathar Seiwert
 • Putting hearts to work. Claus Moller