Doświadczenie międzynarodowe

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE

  • 2019 – 2020 „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych” Współpraca ponadnarodowa.
  • 2013 – 2015 “Innovations in Mature Adult Learning” Lifelong Learning Programme Grundtvig Learning Partnerships. Wystąpienie na konferencji Ateny 06.2013, Rzym 03.2015.
  • 2010 – 2011 „Imagining Growth” Projekt we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Women’s Business Development Szkolenia i doradztwo dla właścicielek firm.
  • “Active ageing and pre-retirement counselling” Lifelong Learning Programme Grundtvig Learning Partnerships. Wymiana przez partnerów z Danii, Niemiec, Włoch, Grecji najlepszych praktyk i poszukiwanie rozwiązań w obszarze zarządzania wiekiem.
  • 2007 – 2009. Lifelong learning programme. Grundtvig Learning Partnership „I learn all my life: the joy of learning through experience“ Projektzakłada wymianę  przez partnerów najlepszych praktyk z zakresu form i metod kształcenia oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.
  • 2006. Self Evaluation in Adult Life Long Learning. Tworzenie narzędzi do samooceny dla organizacji kształcenia ustawicznego w obszarach: zarządzania organizacją, narzędzi edukacyjnych, sposobów pracy trenerów, przyrostu wiedzy uczestników szkoleń.
  • 2005 Women of the New Century. Model Organization Working for Women. Fundacja Centrum Promocji Kobiet i Algonquin College w Kanadzie.