Doświadczenie

  • Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i usług doradczych/coachingowych dla kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla z zakresu technik motywacyjnych, kierowania zespołem, mentoringu, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zarządzania zmianą i efektywnością osobistą/organizacyjną.
  • Dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu skutecznych treningów dla sprzedawców, handlowców, pracowników działów obsługi klienta  z zakresu komunikacji, technik sprzedaży, negocjacji, efektywności osobistej i zawodowej.
  • Ponad 7 letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Zarządzała Działem Szkoleń – Zibi SA, Członek Zarządu organizacji pozarządowej “Fundacja Centrum Promocji Kobiet”, 2007 – 2009 Kierownik merytoryczny międzynarodowego projektu „I learn all my life: the joy of learning through experience“.W latach 2009 – 2010 opiekun merytoryczny w projekcie „Panta Rhei Trening umiejętności trenerskich w zakresie zarządzania zmianą”, Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
  • Prowadzenie warsztatów dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernik w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej z zakresu autoprezentacji, kreatywności, kreowania wizerunku, przedsiębiorczości.

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE

  • 2013 – 2015 “Innovations in Mature Adult Learning” Lifelong Learning Programme Grundtvig Learning Partnerships. Wystąpienie na konferencji Ateny 06.2013, Rzym 03.2015.
  • 2010 – 2011 „Imagining Growth” Projekt we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Women’s Business Development Szkolenia i doradztwo dla właścicielek firm.
  • “Active ageing and pre-retirement counselling” Lifelong Learning Programme Grundtvig Learning Partnerships. Wymiana przez partnerów z Danii, Niemiec, Włoch, Grecji najlepszych praktyk i poszukiwanie rozwiązań w obszarze zarządzania wiekiem.
  • 2007 – 2009. Lifelong learning programme. Grundtvig Learning Partnership „I learn all my life: the joy of learning through experience“ Projektzakłada wymianę  przez partnerów najlepszych praktyk z zakresu form i metod kształcenia oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.
  • 2006. Self Evaluation in Adult Life Long Learning. Tworzenie narzędzi do samooceny dla organizacji kształcenia ustawicznego w obszarach: zarządzania organizacją, narzędzi edukacyjnych, sposobów pracy trenerów, przyrostu wiedzy uczestników szkoleń.
  • 2005 Women of the New Century. Model Organization Working for Women. Fundacja Centrum Promocji Kobiet i Algonquin College w Kanadzie.