Dorota Jaślan

jaslan-dorota-mm-063

Trener, coach, psychoterapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 20 lat zajmuje się tematyką relacji, rozwiązywania konfliktów, budowania odporności psychicznej. Współpracuje z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Specjalizuje się głównie w szkoleniach i coachingu dla kadry menedżerskiej. Jest autorką szkoleń: Wpływ poprzez osobowość, Manager i efekt synergii w zespole, Systemy motywacyjne a styl komunikacji.

Certyfikaty:

Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group (2000), Certyfiakt Mentora – Successful Gender Sensitive Business Support, wydany przez Women’s Business Development Agency UK,  Certyfikat Coacha PRISM Brain Mapping (2015). Psychoterapeutka (02.2020) – pod superwizją Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

Prowadzi cyklicznie projekty rozwojowe “Cztery Wymiary Istnienia – Ciało-Umysł-Emocje-Dusza”

Pracuje wykorzystując metody coachingu systemowego,  psychologii procesu, treningu uważności – Mindfulness.

Coaching sukcesji nr 04.01.2019 Dorota Jaślan

Dorota-Jaslan-00003- Certyfikat PRISM

Certifikat trenerski TMT D.Jaslan

Certifikat Business Support D.Jaslan


Dorota Jaślan, +48 601 719 045, dorota@dorota.jaslan.com

Biuro: Caribou Business Training, ul. Grzymalitów 11 lok 24, 03-141 Warszawa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s