TERAPIA

  • Terapia indywidualna
  • Praca z grupami
  • Coaching indywidualny i grupowy
  • Executive coaching

Praca z procesem nie określa, co jest ostatecznie dobre dla danej jednostki, pary albo grupy. Koncentruje się na tym, co pojawia się w doświadczeniu, i pomaga w odkrywaniu ukrytej tam mądrości. Amy Mindell, Alternativ to therapy.

Pracuję w nurcie psychologi zorientowanej na proces (POP) korzystając jednocześnie ze zdobyczy innych podejść psychoterapeutycznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową dorosłych oraz terapię par. Specjalizuję się w pracy z traumą, symptomami cielesnymi mającymi podłoże psychosomatyczne, wypaleniem zawodowym, budowaniem poczucia własnej wartości, sprawczością w realizacji celów zawodowych i osobistych. Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Psychologia zorientowana na proces została stworzona przez Arnolda Mindella i jego współpracowników w latach 70. w Szwajcarii. Zalicza się ją do nurtów fenomenologicznych i humanistycznych.

Wykształcenie i doświadczenie:

Psychoterapeutka, trener, coach (executive coach). Autorka opracowań merytorycznych do e-learnigu, filmów/platform szkoleniowych. Prowadzi psychoterapię indywidualną (również on-line), zajęcia z grupami, wykłady inspirujące. Jest autorką cyklu warsztatów pt. „Ciało, Umysł, Emocje, Dusza” – prowadzi te zajęcia już od 2010 na Uniwersytecie Drugiego Wieku.

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2000 roku uzyskała Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group, w 2011 mentora – Successful Gender Sensitive Business Support, wydany przez Women’s Business Development Agency UK, od 2015 roku posiada Certyfikat Coacha PRISM Brain Mapping. Od 2013 należy do Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz biznesową zdobytą w ciągu 20 lata praktyki zawodowej oraz licznych szkoleń u najlepszych mentorów w kraju i za granicą.

Odbyte szkolenia:

  • 02.02.2020. Psychoterapeutka – Polskie Towarzystwo Psychologii  Procesu – Posiada uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. https://psychologia-procesu.org.pl/dorota-jaslan
  • 05.2020. Międzynarodowy Certyfikat nr 08/01/2020 Coaching sukcesji.
  • 07.2015. Accredited Practitioner nr POL00003/2015 – PRISM Brain Mapping.  
  • 10.201. Women’s Business Development Agency UK. Successful Gender-Sensitive Business Support. Certyfikat.
  • TMT Group – 10/1998 – 10/2000 – Certyfikat Trenera Biznesu.

Kontakt:

Tel. +48 601 719 045
E-mail: dorota@dorotajaslan.com
http://www.dorotajaslan.com

Advertisement
%d bloggers like this: