COACHING

Coaching indywidualny, zespołowy, executive coaching

Głównym celem jest wzrost samoświadomości w obszarze komunikacji interpersonalnej, własnych wzorów reakcji na poziomie zachowań i emocji.

Praca rozwojowa, uwolnienie potencjału, zwiększanie wewnętrznej siły. Budowanie autorytetu.  Analiza własnych blokad, struktur utrudniających efektywne zarządzanie zespołem i praca nad nimi. Zwiększanie efektywności i pozytywnego wpływu na zespół którym kierujemy.

Praca coachingowa obejmie następujące zagadnienia:

 1. Komunikacja interpersonalna – analiza zachowań, procesu argumentowania i interakcji w różnych sytuacjach zawodowych i osobistych.
 2. Poszerzenie samoświadomość – własnych zasobów i ograniczeń, świadomość jakie przyjmuję role w zależności od grupy, rozwijanie otwartość, praca nad rozwojem uważności.
 3. Monolog wewnętrzny – wspierająca i destrukcyjna komunikacja wewnętrzna.
 4. Wzorce komunikowania się z sobą i innymi. Wpływ i manipulacja w komunikacji. Klarowność i jasność wypowiadania się.
 5. Świadomość reakcji emocjonalnej. Umiejętność odczytywania emocji i intencji innych. Nawyki i schematy zachowań w obszarze zarządzania emocjami. Budowanie odporności psychicznej i stabilności emocjonalnej.
 6. Autoanaliza stylu postępowania, wzorów i ukrytych przekonań i ich wpływu na zachowania. Proces pierwotny i wyłaniający się proces wtórny (integracja wybranych elementów)
 7. Znajomość własnych strategii zarządzania sobą w czasie, nawykowych zachowań w obszarach takich jak przekazywanie informacji, delegowanie zadań i odpowiedzialności, kontrolowanie, udzielanie informacji zwrotnej.

Coaching indywidualny – PRISM Brain Mapping

Identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

Metody pracy coachingowej:

 • Wykorzystanie modelu rozmowy coachingowej TGROW.
 • Analiza procesu pierwotnego i wtórnego w oparciu o narzędzia z psychologii procesu.
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych między innymi “Points of You”, “Punctum”
 • Stosowanie diagnostyki PRISM Brain Mapping

 

Advertisement
%d bloggers like this: