COACHING

Coaching indywidualny, zespołowy, executive coaching

Głównym celem jest wzrost samoświadomości w obszarze komunikacji interpersonalnej, własnych wzorów reakcji na poziomie zachowań i emocji.

Praca rozwojowa, uwolnienie potencjału, zwiększanie wewnętrznej siły. Budowanie autorytetu.  Analiza własnych blokad, struktur utrudniających efektywne zarządzanie zespołem i praca nad nimi. Zwiększanie efektywności i pozytywnego wpływu na zespół którym kierujemy.

Praca coachingowa obejmie następujące zagadnienia:

  1. Komunikacja interpersonalna – analiza zachowań, procesu argumentowania i interakcji w różnych sytuacjach zawodowych i osobistych.
  2. Poszerzenie samoświadomość siebie – własnych zasobów i ograniczeń, świadomość jakie przyjmuję role w zależności od grupy, rozwijanie otwartość, praca nad rozwojem uważności.
  3. Monolog wewnętrzny – wspierająca i destrukcyjna komunikacja wewnętrzna. Praca nad wzrostem świadomości.
  4. Wzorce komunikowania się z sobą i innymi. Komunikacja własnych potrzeb.
  5. Świadomość reakcji emocjonalnej. Umiejętność odczytywania emocji i intencji innych. Nawyki i schematy zachowań w obszarze zarządzania emocjami.
  6. Autoanaliza stylu postępowania, wzorów i ukrytych przekonań i ich wpływu na zachowania. Proces pierwotny i wyłaniający się proces wtórny (integracja wybranych elementów)
  7. Znajomość własnych strategii komunikacyjnych, nawykowych zachowań.

 

Metody pracy coachingowej:

  • Wykorzystanie modelu rozmowy coachingowej TGROW.
  • Analiza procesu pierwotnego i wtórnego w oparciu o narzędzia z psychologii procesu.
  • Wykorzystanie narzędzi coachingowych między innymi “Points of You”, “Punctum”