Kierowanie zespołem – wyzwania współczesności.

cropped-orzec582.jpg

Autorka: Dorota Jaslan

Przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiejszy menadżer? Presja czasu, nacisk na ciągłe zwiększanie efektywności osobistej i zespołowej, zarządzanie różnorodnością pokoleniową i umiejętność doboru różnych dla danej grupy narzędzi komunikacyjnych i motywacyjnych. Od współczesnego szefa wymaga się aby wpływał na skuteczność swojego zespołu poprzez narzędzia motywowania pozafinansowego, a więc takie jak motywujący styl komunikacyjny czy charyzmatyczna, wpływowa osobowość. Napotykając takie wyzwania stoimy przed koniecznością ciągłego rozwoju i zastosowania idei Life Long Learning tak obecnie promowanej. Ciągłe doskonalenie się to jedna z najbardziej skutecznym metod pracy nad własną skuteczności i podwyższanie własnej konkurencyjności i wartości rynkowej.

Warsztaty dotyczące kierowania zespołem rozwijają 4 kluczowe obszary kompetencji:
1. Obszar budowania relacji i skutecznej komunikacji z pracownikami. Komunikacji, która jest wpływowa i nie pozostawia niedomówień. Umiejętności komunikacyjnych z nastawieniem na różnorodność czy to pokoleniową czy kulturową, budującej dyscyplinę, wysokie standardy pracy i szacunek w relacjach.

sunset-ludzie

2. Obszar motywowania zespołu do wzrostu zaangażowania w wykonywaną pracę, wraz z narzędziami delegowania i powierzania odpowiedzialności. Peter F. Drucker mówi, że dopóki nie istnieje zaangażowanie, są tylko obietnice i nadzieje, ale nie plany. Wszystko co robimy w naszym życiu wymaga motywacji, a jako lider ważne abyśmy poznali narzędzia motywowania nie tylko siebie do codziennej skutecznej pracy, ale także narzędzia motywowania innych. Współcześni praktycy biznesu zauważają, że coraz częściej potrzebujemy uczyć sie stosować narzędzia wpływania na motywacją wewnętrzną, gdyż to ona jest kluczem do wysokiej wydajności.
Wolimy mieć jednego człowieka, który pracuje z nami, niż trzech ludzi,
którzy pracują dla nas
J. Dabney Day

3. Obszar budowania autorytetu, oddziaływania na zespół swoją postawą lidera oraz cechami osobowościowymi. Obszar ten w teoriach zarządzania nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w kulturach gdzie hierarchia i przywileje z niej wypływające mają mniejsze znaczenie. To w tym obszarze poruszane są zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej menedżera i pozytywnych wymiarów pracy nad jej rozwojem. Skuteczni liderzy wpływ osiągają poprzez stosowane techniki i narzędzia, oraz poprzez swoją osobowość i styl w jaki owych narzędzi używają. Coraz ważniejsze w pracy menedżera staje się kreowanie takiej marki własnej, która będzie umacniała jego pozycję w organizacji i autorytet. Autorytet oparty nie na władzy wynikającej z zajmowanego stanowiska, ale zbudowany na prawdziwej sile wewnętrznej lidera.

Kiedy ludzie szanują kogoś jako osobę, podziwiają go. Gdy szanują kogoś jako przyjaciela, kochają go. Kiedy szanują go jako lidera, podążają za nim. Ludzie nie podążają za innymi przez przypadek. Największa próba szacunku ma miejsce wtedy, gdy przywódca wprowadza w organizacji poważną zmianę. Ludzie w naturalny sposób ustawiają się w jednym kierunku i podążają za liderami silniejszymi niż oni sami (wyjątki występują przy ściśle określonej hierarchii formalnej).
J.C. Maxwell. 21 cech skutecznego lidera. 2012

4. Obszar zarządzania innowacyjnością i kreatywnością zespołu. Kierowanie zespołem to wydobywanie z jej członków twórczego potencjału, budowanie współpracy, która sprzyja efektowi synergii i wymiany doświadczeń. To nie lider musi dysponować najlepszymi rozwiązaniami, ale on ma dysponować narzędziami które pozwalają członkom zespołu generować i wdrażać nowe innowacyjne rozwiązania. Obszar ten to nie sztuka zarządzania zmianą, ale to sztuka generowania pozytywnych, sprzyjających biznesowi zmian, bycia twórcą zmian i innowacji.
Kiedy obserwujemy dobrze prosperujący biznes, oznacza to,
że ktoś kiedyś podjął odważne decyzje.
Peter F. Drucker

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: