Kierowanie zespołem

environmental-protection

Co dobrze wiedzieć gdy Twoja kariera zaprowadziła Cię na stanowisko kierownicze?

Autorka: Dorota Jaslan

Ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefów. Zdanie mimo tego, że bardzo często powtarzane, jednak nie brana na tyle poważnie na ile zasługuje. Ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefów. Odchodzą od chaosu wprowadzanego przez przełożonego, od braku precyzyjnej i klarownej komunikacji, od braku wsparcia i komunikacji opartej nie na zaufaniu i okazywaniu szacunku a na wykorzystywaniu władzy wynikającej ze stanowiska do wydawania rozkazów i udzielania tylko i wyłącznie negatywnej informacji zwrotnej. I niestety mało który pracownik odchodząc z naszej firmy powie nam uczciwie jaki jest powód jego odejścia, bardzo rzadko mamy odwagę aby uczciwie powiedzieć, że nasze odejście jest związane ze stylem zarządzania naszego przełożonego

Wymagane umiejętności i nastawienia na stanowisku kierowniczym związane z efektywnym zarządzaniem zespołem są podobne w różnego rodzaju biznesach, a przyczyniają się do większej lojalności pracowników i wzrostu zaangażowania w wykonywaną pracę. Do tej części wspólnej, która jest nieodłącznym elementem składowym kompetencji skutecznych liderów należą takie obszary jak: przekazywanie wizji i celów zespołowi, rozumienie procesów zachodzących w zespole i świadome kierowanie nimi, sprawne organizowanie pracy własnej i innych, motywująca komunikacja z zespołem.

Obszar przekazywania wizji i celów zespołowi.
Dokąd zmierzamy? – Czy potrafisz przekazywać wizję i cele swojemu zespołowi?
Każdy człowiek działa efektywniej wiedząc do czego dąży, jaka jest wizja i cele organizacji. Nasza skuteczność wzrasta gdy czujemy się częścią czegoś większego i mamy wiedzę jak ta całość wygląda. Badania natomiast pokazują, że jest to jeden z najbardziej zaniedbywanych obszarów przez szefów zespołów, mało który lider potrafi przekazywać klarownie i z pełnym zaangażowaniem wizję i cele organizacji swojemu zespołowi.
Dobrzy liderzy sprawiają, że ludzie czują się w samym centrum problemu, nie na jego obrzeżach. Każdy zdaje sobie sprawę, że jego wkład jest istotny. Kiedy to się dzieje, ludzie czują, że ich praca ma znaczenie.
Warren Bennis

Obszar rozumienia procesów zachodzących w zespole.
Co jest przyczyną, a co skutkiem?
Obejmując funkcję kierowniczą potrzebujemy dysponować wiedzą o procesach zachodzących w zespołach. Co powoduje wzrost lub spadek energii i zaangażowania poszczególnych członków zespołu? Jak zapobiegać konfliktom a jednocześnie jak nie bać się konfrontacji i tam gdzie ona jest potrzebna wydobywać ją na światło dzienne? Współczesna wiedza z takich dziedzin jak psychologia grupy i zarządzanie zespołem daje nam duży wgląd w procesy grupowe i przyczyny powstawania takich zjawisk jak efekt Ringelmana, automotywacji, wypalenia zawodowego, współpracy czy rywalizacji. A co najważniejsze dla praktyków biznesu dysponujemy narzędziami zarządzania tymi procesami.

Organizowanie pracy własnej i pracowników.
Skuteczny bo dobrze zorganizowany. Jaki jest Twój styl pracy, jakie wzorce przekazujesz swojemu zespołowi?
Tworzenie jasnych, klarownych standardów działania. Szef to wizjoner, ale i dobry organizator. Nie wystarczy mieć wizję do której chcemy dojść i przekazać tą wizję zespołowi. Potrzebujemy narzędzi, które będą powodowały, że my i nasz zespół osiągniemy zamierzone cele. Tzw. zasada Pareto mówi, że 20% naszych działań jest odpowiedzialne za 80% naszych sukcesów (czyli inaczej mówiąc 80% efektów naszej działalności wynika z 20% naszych działań). Wiedza o tym co jest priorytetem w naszej działalności, w co wato zainwestować czas i energię, co przyniesie nam największy zwrot z inwestycji jest niezbędna aby działać skutecznie. Wiele osób nie dlatego nie osiąga tego na czym im zależy, że pracują za mało, natomiast dlatego, że nie robią tego co znajduje się w tych 20 najważniejszych dla ich kariery procentach. Kompetencje dotyczące zarządzania sobą w czasie dotyczą głównie odkrycia co w mojej działalności jest kluczowe i następnie wypracowywanie narzędzi dyscyplinujących siebie i innych do krok po kroku realizowania właśnie tego co jest najważniejsze. Zgodnie z dewizą Stephena Coveya “Rób najpierw to co najważniejsze.”
Obszar komunikacji z zespołem i udzielania informacji zwrotnej.
Siła pozytywnej motywacji. Jaki jest Twój styl udzielania informacji zwrotnej?
Droga do wyznaczonych celów może czasami wymagać korekty lub korekta jest potrzebna gdyż my lub nasi pracownicy z różnych przyczyn zboczyliśmy z wyznaczonej trasy. Zadanie menadżera to ciągłe i ciągłe przypatrywanie się, obserwowanie, wychwytywanie wszystkiego tego co powoduje, że nasz zespół i jego poszczególni członkowie przybliżają się do osiągnięcia wizji, a co ich od niej oddala. Każdy z nas potrzebuje mentora, coacha, doradcy który w obiektywny sposób spojrzy na nasze wysiłki i udzieli nam informacji zwrotnej. Wiedzy której my sami będąc w działaniu, wewnątrz problemu nie jesteśmy sami sobie w stanie dostarczyć. Informacja zwrotna wielu osobom kojarzy się z krytyką, z informacją o tym wszystkim co robimy niewłaściwie, jakie błędy popełniamy. Zapewne takie skojarzenia wynikają z tego, że wielu menedżerów informację zwrotną udziela tylko i wyłącznie wtedy kiedy coś nie działa, kiedy zauważają błędy swoich pracowników. Zapominamy, że funkcją informacji zwrotnej jest nie tylko korygowanie błędów, ale dowartościowywanie drugiej strony dostarczając jej informacji co robi dobrze, jakie aspekty jej pracy są doceniane. Badania z zakresu POS (nauka o pozytywnych aspektach funkcjonowania organizacji – positive organizational scholarship) skupiające się na pozytywnych cechach (siła, wytrzymałość, żywotność, zaufanie), pokazują jak dodatni wpływ na funkcjonowanie organizacji ma podkreślanie sukcesów i wszystkiego tego z czego jesteśmy dumni. Taka pozytywna komunikacja wywiera dodatni wpływ na jednostki i większe struktury w postaci poprawy produktywności i wyników. Z badań przeprowadzonych przez Marcial Losada i Emily Heaphy z Uniwersytetu Stanu Michigan wynika, że jeżeli pracownicy są pięciokrotnie częściej chwaleni niż krytykowani, osiągają wystarczająco wysoki poziom energii, by poprawić wyniki indywidualne i grupowe.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: